آخرین اخبار سایت
مطالب سایت
  • زندگی ادامه دارد….
    12 سال پیش وقتی یاسین 17 سالش بود با آن سن کمش بر روی دستگاه کمباین کار میکرد. صبح یک روز تابستانی او لباسش را به تن می کند و راهی مزرعه می شود یاسین هیچگاه به این فکر نمی کند که آن روز ،روز معمولی برایش نخواهد بود .....آری روزی که یاسین هر دو دستش را از دست میدهد و او می ماندو یک زندگی متفاوت ، زندگی که تصورش نیز برای هر کسی
  • شروعی برای فردای روشن
    مقدمه : بعد از گذشت کمتر از   یک سال از  اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در بخش لشت نشاء توسط مجتمع غیر دولتی لاله؛  شناسایی و نیازسنجی های معلولین روستاهای این بخش ، با همکاری و همیاری دهیاران ، تسهیلگران محلی و میانی و کارشناسان CBR  توانستیم در راستای توانمندسازی معلولین مستعد و جویای کار با