معرفی مجتمع

                          arm1                                          

مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله از سال 1389 با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان گیلان شروع به کار نمود.در ابتدا دارای 3 نیروی کار  بوده و  100 پرونده توانبخشی (جسمی حرکتی و ذهنی) داشته است و بعد از گذشت چند ماه 48 پرونده امور اجتماعی (زنان سرپرست خانوار و مردان ازکار افتاده) نیز به مجتمع واگذار شد.و در حال حاضر با دردست داشتن 300 پرونده توانبخشی ، 80 پرونده امور اجتماعی و 906 پرونده CBR(توانبخشی مبتنی بر جامعه ) فعالیت در امور پیشگیری ،کمک های مردمی و اشتغال مجتمع هم اکنون در سال 94  داری 4 نیروی کار ، و با مدیرت  مجتمع مشغول به کار می باشد.

اهداف مجتمع:

توانبخشی  :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه CBRدر روستاهای بخش لشت نشاء خدماتی شامل : پرداخت کمک موردی – تأمین و توزیع وسایل کمک توانبخشی- اشتغال –  حرفه آموزی -کمک هزینه دانشجویی و موارد مشابه آن به توانخواهان  ارائه می گردد.

امور اجتماعی : ارائه خدمات به زنان خود سرپرست و مردان ازکار افتاده شامل:پذیرش،پرداخت مستمری،آموزش فنی حرفه ای ،خدمات بیمه و…

پیشگیری: اجرای طرح مهارت های زندگی-اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم-برگزاری کلاس های ژنتیک و …

مشارکت های مردمی و اشتغال: جذب و جلب مشارکت های مردمی-شناسایی و معرفی افراد واجدالشرایط به بخش اشتغال و کارآفرینی-ساخت مسکن و …

گردشگری(CBT): اجرای طرح گردشگری در سطح بخشهای لشت نشا و خشکبیجار 

برنامه مالی خرد (تاک): مجری اجرای طرح مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (تاک) 

مسئول مجتمع :  نرگس باقری لاله
تعداد پرسنل : سمانه یزدانی ساداتی-کبری حقگوئی-فرشته اسلامی- نینا ضیاء

آدرس :لشت نشاء – خیابان منتظری – کوچه قائم -طبقه همکف -پلاک 16

تلفکس:01334400007

Email: behzisti.laleh@gmail.com

www.behzisti-laleh.ir