روند اجرایی CBR در سال 1393

بسمه تعالی

 

             اولین جلسه فرمانداری شهرستان رشت                                            تاریخ :1393/05/27

 

اولین جلسه CBR  در فرمانداری شهرستان رشت مورخ 93/05/27 راس ساعت 8:30 با حضور اقای وارسته معاون سیاسی- اجتماعی  جانشین معاون توانبخشی جناب آقای موسوی و ریاست محترم سازمان بهزیستی شهرستان رشت آقای جعفری به همراه خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان به اتفاق مسئولین مجتمع غیر دولتی در فرمانداری شهرستان رشت برگزار گردید.آقای وارسته ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم هفته دولت و سالروز ورود آزادگان را گرامی داشتند.

ایشان در ادامه اظهار داشتند توانبخشی مبتنی بر جامعه اندیشه و طرز تفکری است که برخواسته از خودیاری و همکاری و تعاون و نوعدوستی است.همچنین جناب آقای جعفری و جناب آقای موسوی در مورد طرح CBR  توضیحاتی ارائه نمودند و همکاری بخشداری ها و مراکز بهداشت منطقه های مورد نظر را باطرح CBR خواستار شدند. در نهایت هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.این جلسه تا ساعت 10:30 باذکر صلوات به اتمام رسید.

aa

**************************************************************************************************************************************** 

                                جلسه آموزشی مبتنی بر جامعه بخشداری لشت نشا ء         93/06/26

 

دومین جلسه در بخشداری بخش لشت نشا مورخ 93/06/26 به اتفاق بخشدار محترم- دهیاران منطقه و با حضور آقای جعفری ریاست محترم بهزیستی شهرستان رشت و خانم شادکام کارشناس توانبخشی و خانم مژدهی کارشناس طرح CBR  و همچنین مسئول بهزیستی غیر دولتی لاله برگزار گردید.در این جلسه مقرر گردید  جهت اجرای طرح CBR (طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ) روستای دارای خانه بهداشت و دهیاری قابلیت اجرا را دارد و از دهیاران درخواست شد که نسبت به شناسایی افراد خیر و حمایت کننده از معلولان اقدام لازم به عملر آوردند و نتیجه را به بخشداری گزارش نمایند که همه حضار به همکاری با این طرح ابراز آمادگی کردند. در نهایت با ذکر صلوات جلسه به اتمام رسید.

IMG_2154

**************************************************************************************************************************************** 

                                                    صورتجلسه مورخه93/07/24 در بخش لشت نشاء

بر اساس دعوتنامه شماره 11135 مورخه 1393/07/10 جلسه ای با موضوع طرح آموزش دهیاران و روسای شوراهای روستاهای بخش لشت نشاء برای اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ، صبح روز پنجشنبه راس ساعت 9:30 در بخشداری لشت نشاء با حضور بخشدار جناب آقای موثقی و کارشناس محترم بهزیستی استان گیلان جناب آقای موسوی و معاونت محترم بهزیستی شهرستان رشت جناب آقای پورقاسم و کارشناس محترم CBR  سرکار خانم مژدهی و مسئول سرکار خانم باقری  ، کارشناس CBR  و مددکار مجتمع غیر دولتی لاله و با حضور دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش لشت نشاء با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خواندن سرود جمهوری اسلامی شروع شد در ادامه آقای موثقی ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین و آرزوی توفیق به همه برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح CBR و دعوت به همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی با مسئولین طرح CBR  و سپس با بیانات فصیح جناب آقای موسوی برای آموزش حاضرین در جلسه و بعد از صحبتهای ایشان به سوالات حاضرین پاسخ گفته و سپس جناب آقای پور قاسم جهت برگزاری طرح CBRمطالبی ایراد نمودند و در پایان مسئول مجتمع بهزیستی لاله از همه حاضرین تشکر و قدردانی نمودند و کارگاه آموزشی فوق راس ساعت 11 با صلوات حاضرین خاتمه یافت . 

cc     dd

**************************************************************************************************************************************** 

جلسه سوم مورخ 1393/07/10  در دفتر بهزیستی  شهرستان رشت و با حضور ریاست محترم بهزیستی شهرستان آقای جعفری وجانشین معاونت توانبخشی جناب آقای موسوی و جناب آقای پورقاسم معاونت بهزیستی شهرستان ،همچنین کارشناس توانبخشی  سرکار خانم شادکام و کارشناس CBR  سرکار خانم مژدهی به همراه مسئولین مجتمع های بهزیستی غیر دولتی لاله بخش لشت نشا – مهر آرا بخش کوچصفهان و  مجتمع غیر دولتی احسان بخش سنگر راس ساعت 9:30 برگزار گردید.

 جناب آقای موسوی در خصوص چگونگی اجرای طرح <<توانبخشی مبتنی بر جامعه >> ( CBR ) توضیحات بسیار فصیحی ایراد نمودند.همچنین در مورد برگزاری جلسه دوم آموزش دهیاران به اتفاق شوراهای اسلامی مواردی را عرض نمودند که قرار شد اولین جلسه توسط مسئول مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله در تاریخ 93/07/24 اجرا گردد.جلسه راس ساعت 11 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

IMG_۲۰۱۴۱۰۰۲_۰۹۲۳۱۵Copy of IMG_۲۰۱۴۱۰۰۲_۰۹۲۶۵۹

**************************************************************************************************************************************** 

جلسه آموزشی توانبخشی مبتنی بر جامعه بهورزان در مجتمع بهزیستی لاله   تاریخ: 19/08/1393  

جلسه آموزشی بهورزان روستاهای بخش لشت نشاء روز دوشنبه مورخ 1393/08/19در مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله باحضور جانشین معاونت توانبخشی استان و کارشناس مسئول CBRجناب آقای موسوی و سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR  و همچنین به همراه مسئولین مجتمع های لاله ، مهرآرا و احسان و مددکاران و کارشناس CBR مجتمع لاله،  راس ساعت 10:00 صبح باقرائت آیاتی چند از کلام ا….  قرآن مجید شروع گردید. سپس مسئول مجتمع  ضمن  خوشامدگویی  بهمدعوین محترم و تشکر از حضورشان جلسه را آغاز نمودند. جناب آقای موسوی توضیحاتی اعم از چگونگی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه  CBR) ) در

روستاها وهمکاری بهورزان با مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله جهت ارجاع معلولین ارائه نمودند.ایشان همچنین در خصوص به گارگیری تسهیل گران میانی و محلی جهت برگزاری برنامهCBR  از اوایل آذر ماه  اشاراتی نمودند.در نهایت  جلسه پس از پرسش و پاسخ حاضرین  ساعت 11:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.جناب آقای موسوی بعد ازاتمام جلسه از مجتمع  بهزیستی لاله بازدید به عمل آوردند.

IMG_۲۰۱۴۱۱۱۰_۱۰۰۵۲۸    IMG_۲۰۱۴۱۱۱۰_۱۰۱۹۱۸

**************************************************************************************************************************************** 

 اولین کارگاه آموزشی تسهیل گران

<<برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه>> مورخ 1393/09/09 ساعت 9:00 با حضور افراد ذیل ورقه برگزار گردید:

  ■ جناب اقای موسوی  جانشین معاونت توانبخشی و کارشناس مسئول CBR استان

  ■ جناب آقای منصور نظری کارشناس نابینایی و بینایی سنجی 

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله  سرکار خانم باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگویی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ نینا ضیا مددکار و کاربر کامپیوتر

اولین کارگاه آموزشی برنامه<< توانبخشی مبتنی بر جامعه>> با حضور11تسهیل گرمحلی و 1 تسهیل گرمیانی در مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله  با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید  آغاز گردید.درابتدا آقای موسوی کارشناس مسئول CBR ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و ارج نهادن و کمک و همکاری، توضیحاتی در خصوص چگونگی اجرای برنامه<< توانبخشی مبتنی بر جامعه>> برای تسهیل گران بخش لشت نشاء بیان نمودند.در ادامه جناب آقای نظری کارشناس نابینایان وبینایی سنجی بهزیستی شهرستان به آموزش کتابچه های مربوطه پرداختند .در نهایت جلسه پس از پرسش و پاسخ حاضرین  ساعت 12:00 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

IMG_۲۰۱۴۱۱۳۰_۱۱۳۸۰۰  IMG_۲۰۱۴۱۱۳۰_۱۰۵۲۴۸

**************************************************************************************************************************************** 

 دومین کارگاه آموزشی تسهیل گران

<<برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه>> مورخ 1393/09/10 ساعت 9:00 با حضور افراد ذیل ورقه برگزار گردید:

  ■ جناب آقای کیوان پورقاسم کارشناس ارشد فیزیو تراپی

  ■ جناب آقای محمد تقی زارع کارشناس شنوایی سنجی

  ■ سرکار خانم فظیلت باقری کارشناس شنوایی سنجی

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله  سرکار خانم  نرگس باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگویی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ نینا ضیا مددکار و کاربر کامپیوتر

دومین کارگاه آموزشی برنامه<< توانبخشی مبتنی بر جامعه>> با حضورتسهیل گران گرامی در مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله  با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید  آغاز گردید. درابتدا خانم فضیلت باقری توضیحاتی درخصوص اختلالات شنوایی کودکان،برای تسهیل گران بیاناتی ایراد نمودند.سپس آقای محمد تقی زارع به آموزش کتابچه های آموزشی  محور مبحث اختلالات گویایی  پرداختند. در ادامه آقای پور قاسم با توضیحاتی در خصوص کتابچه های مربوطه سخنان فصیحی اظهار داشتند. درنهایت جلسه پس از پرسش و پاسخ حاضرین ساعت 12:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

 

IMG_۲۰۱۴۱۲۰۱_۱۰۲۷۰۴    IMG_۲۰۱۴۱۲۰۱_۰۹۳۳۱۸

 **************************************************************************************************************************************** 

سومین کارگاه آموزشی تسهیل گران

<<برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه>> مورخ 1393/09/11 ساعت 9:00 با حضور افراد ذیل ورقه برگزار گردید:

  ■ جناب آقای کیوان پورقاسم کارشناس ارشد فیزیوترابی

  ■ سرکار خانم سپیده جعفری کارشناس کاردرمانی

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله  سرکار خانم  نرگس باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگویی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ نینا ضیا مددکار و کاربر کامپیوتر

سومین کارگاه آموزشی برنامه<< توانبخشی مبتنی بر جامعه>> با حضورتسهیل گران محترم در مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید  آغاز گردید. دراین جلسه ابتدا آقای پور قاسم  توضیحاتی جهت تکمیل مباحث جلسه پیشین در خصوص اختلالات جسمی و حرکتی،برای حاضرین گرامی ایراد نمودند.سپس خانم سپیده جعفری کارشناس کاردرمان ، به آموزش کتابچه های آموزشی  محور مبحث اختلالات جسمی و حرکتی  پرداختند. در انتها آقای پور قاسم با جمع بندی مباحث ،ختم جلسه را اعلام نمودند.. درپایان پس از پرسش و پاسخ حاضرین جلسه ساعت 12:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

       ۲۰۱۴۱۲۰۲_۰۹۳۱۱۹۲۰۱۴۱۲۰۲_۰۹۴۰۲۰

**************************************************************************************************************************************** 

چهارمین کارگاه آموزشی تسهیل گران

<<برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه>> مورخ 93/09/11 ساعت 9:00

 با حضور افراد ذیل ورقه برگزار گردید:

  ■ جناب آقای محمد مظلومی راد کارشناس روانشناس کاردرمانی

  ■ سرکار خانم سپیده جعفری کارشناس کاردرمانی

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله  سرکار خانم  نرگس باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگویی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ نینا ضیا مددکار و کاربر کامپیوترارجمند در مجتمع بهزیستی غیر دولتی لاله با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید  آغاز گردید. دراین جلسه ابتدا آقای مظلومی راد توضیحات کامل و جامع محور مبحث انواع اختلالات رفتاری و ذهنی،برای تسهیل گران شرکت کننده ایراد نمودند.سپس خانم سپیده جعفری کارشناس کاردرمان ، به آموزش کتابچه های آموزشی  مربوطه  پرداختند. جلسه با جمع بندی مباحث مطرح شده توسط کارشناسان و پرسش و پاسخ حاضرین در ساعت 12:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

  hhff

**************************************************************************************************************************************** 

آخرین جلسه آموزشی تسهیل گران

<<برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه>> مورخ 93/09/12 ساعت 9:00 با حضور افراد ذیل ورقه برگزار گردید:

  ■جناب آقای شاددوست بخشدار محترم لشت نشا

  ■ جناب آقای جعفری ریاست محترم بهزیستی شهرستان رشت

  ■ جناب اقای موسوی  جانشین معاونت توانبخشی و کارشناس مسئول CBR استان

  ■ جناب آقای پورقاسم معاونت بهزیستی شهرستان

  ■ سرکار خانم شادکام کارشناس مسئول توابخشی شهرستان

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ سرکار خانم جعفری کارشناس کاردرمان شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله  سرکار خانم نرگس باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگویی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ نینا ضیا مددکار و کاربر کامپیوتر

    به استحضار میرساند پنجمین جلسه آموزشی برنامه CBR  ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی مسئول مجتمع لاله ،خانم نرگس باقری به مدعوین محترم با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید آغاز گردید.در ابتدا آقای موسوی کارشناس مسئول برنامه CBR  توضیحات کاملی در خصوص فرم های شناسایی معلولین برنامه توانبخشی بر جامعه برای تسهیل گران بهزیستی لاله ارائه نمودند.در ادامه حاضرین با پرسش و پاسخ از آقای موسوی رفع ابهام نموده و همکاری و همیاریشان را جهت شناسایی معلولین در روستا های مربوطه اعلام نمودند. در ادامه آقای شاد دوست بخشدارمحترم بخش لشت نشا – اقای جعفری ریاست محترم بهزیستی شهرستان و آقای پورقاسم معاونت بهزیستی شهرستان رشت با حضور در جمع تسهیل گران و حاضرین در جلسه ضمن خیر مقدم از تسهیل گران که در طول یک هفته با حضوردر کارگاه آموزشی  به آموزش های آستادان گرامی گوش فرا دادند کمال تشکر و قدر دانی را داشتند .همچنین آقای شاددوست با اعلام همکاری همه جانبه خود را اعم از هماهنگی با دهیاران محترم روستاها جهت پیشبرد اهداف CBR تاکید نمودند.در نهایت با شرکت یکی از معلولین مجتمع بهزیستی و قرائت مقاله ای با موضوع ((مشکلات جامعه معلولین))ضمن تشکر و سپاس از ایشان ،جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید. این جلسه توسط خبرنگار واحد خبر شهرستان تصویر برداری و گزارشات مربوطه جهت پخش در اخبار استانی به صداسیمای مرکز ارائه گردید.

IMG_۲۰۱۴۱۲۰۴_۱۱۴۱۵۵IMG_۲۰۱۴۱۲۰۴_۱۲۳۵۱۷

**************************************************************************************************************************************** 

بازدید از مجتمع غیر دولتی« پیان آوران وحدت» واقع در سیاهکل

مورخ 1393/09/24 با حضور افراد ذیل ورقه انجام پذیرفت:

  ■ جناب آقای پورقاسم معاونت بهزیستی شهرستان

  ■ سر کار خانم انسان دوست معاونت بهزیستی شهرستان

  ■ سرکار خانم رحیمی

  ■ سرکار خانم رحمانی

  ■ سرکار خانم حق بیان

  ■ سرکار خانم مژدهی کارشناس CBR بهزیستی شهرستان

  ■ مسئول مجتمع لاله سرکار خانم نرگس باقری

  ■ مددکار مجتمع بهزیستی لاله خانم کبری حقگوئی

  ■ کارشناس CBR مجتمع بهزیستی لاله خانم  لیلا قربانی

  ■ تسهیل گران محلی مجتمع لاله و تسهیل گرمیانی

حرکت به سوی مقصد راس ساعت 10:30 با حضور تمامی پرسنل آغاز گردید. پس از رسیدن به شهر زیبای سیاهکل مسئولین محترم مجتمع غیر دولتی پیان آوران وحدت ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی ازتمامی همراهان به گرمی استقبال نمودند.در ادامه به همراه پرسنل مجتمع پیام آوران وحدت اعم از تسهیل گر محلی و میانی به بازدید از منزل توانخواه نمونه ،آقای فرهاد ابراهیمی رفتیم.ایشان با مناسب سازی منزلشان ،ازسوی«برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه«  به تنهایی روزگار میگذرانند وتوانستند با حمایت ودریافت وام خود اشتغالی با خرید انواع طیور برای خویش اشتغال زایی نمایند و محصولاتشان را در بازار محلی به فروش برسانند.در ادامه به منزل توانخواه خانم طلیحه بابایی  دختر 21 ساله ای که با نداشتن دست وپا اما همت وانگیزه بالا مشغول به تحصیل درمقطع سوم ابتدایی می- باشند.طلیحه به وسیله دندان می نویسد و کتابهایش را ورق می زند.او که آرزوهای بسیاری دارد دوست دارد روزی پزشک شود.همچنین به بازدید منزل خانم میانسالی که با عارضه کم بینایی توانسته انواع طیور را پرورش داده و کسب درامد نماید. در پایان تمامی عوامل از مجتمع پیام  آوران وحدت بازدید به عمل آوردند سپس مسئول مجتمع فوق با توضیحات کامل و جامع در رابطه با برنامه CBR که از سال 1387 در در روستاهای سیاهکل آغاز گردید و چگونکی عملکرد تسهیل گران محلی و میانی مجتمع پیام آوران وحدت بیاناتی ایراد نمودند واز تجربیاتشان ما رامطلع نمودند..سرانجام با سپاس و تشکر فراوان از ایشان مجتمع را ترک نمودیم.از تمامی همراهان به صرف نهار پذیرایی شد وسیاهکل را به سمت مقصد ترک نمودیم.

امید است با یاری خداوند متعال و همت بالای تسهیل گران مجتمع لاله، در پیشبرد اهداف خیرخواهانه برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه( CBR ) ثابت قدم باشیم .

IMG_۲۰۱۴۱۲۱۵_۱۳۲۴۲۶۲۰۱۴۱۲۱۵_۱۲۵۵۳۱

**************************************************************************************************************************************** 

جلسه توجیهی تسهیل گران برای شروع شناسایی معلولین در روستاهای بخش لشت نشاء     مورخ 93/10/05

این جلسه با حضور افراد زیر برگزار گردید:

■مسئول مجتمع بهزیستی لاله خانم باقری

■مددکار مجتمع لاله خانم حقگوئی

■مددکار مجتمع لاله و تسهیل گر میانی خانم قربانی

■تسهیل گران محلی

روز سه شنبه مورخ 05/10/93 تسهیل گران محلی به مجتمع بهزیستی لاله جهت دریافت ابلاغیه و همچنین فرم های شناسایی معلولین اعم ازفرم شماره 1-2-3(توانیار سلامت) مراجعه نمودند تا از تاریخ 06/10/93 شناسایی معلولین در روستاهای مربوطه را آغاز نمایند.در این جلسه تمامی تسهیل گران به بحث و تبادل نظر پرداختند.سرانجام قرار بر این شد در پایان هر هفته، تسهیل گران فرمهای کامل شده را به مجتمع لاله تحویل دهند.جلسه با پذیرایی از همراهان و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسید.

******************************************************************************************************************************************

                                                                            پایان کار CBR در سال 93 

مجتمع فوق دراجرای طرحCBR  ، کارخود را ازدی ماه 93 آغازنمود وبا همکاری اداره بهزیستی و بخشداری و دهیاری های بخش لشت نشا به کار خود ادامه داد و تا پایان اسفند ماه 93 تعداد 803 نفر معلول در روستاهای بخش لشت نشا شناسایی شد. در زمستان 93 مبلغ 80/000/000 ريال از سوی سازمان کمک موردی به مجتمع تعلق گرفت که به افراد شناسایی شده کمک مالی بلا عوض شد. ، وسایل کمک توانبخشی نظیر یک  دستگاه تخت،یک عدد تشک مواج،دو دستگاه ویلچر،یک عدد واکر و یک عدد توالت فرنگی به توانخواهان داده شد .شناسایی معلول در روستاها توسط تسهیل گران  همچنان در حال اجرا می باشد.