“گزارش اردوی یک روزه CBR “

"بسمه تعالی"

اردوی یک روزه CBRبه روستای سقالکساردرتاریخ 21/03/1394 با حضور توانخواهان و خانواده هایشان و تسهیلگران وپرسنل مجتمع لاله وچند تن ازپرسنل اداره طبق هماهنگی های که ازروزهای قبل با توانخواهان داشتیم برگزار شد، توانخواهان صبح روز پنج شنبه درمجتمع  حضورداشتند وراس ساعت 9 به سمت مقصد حرکت کردیم وساعت 11 صبح به روستای سقالکسار رسیدیم .سپس برای رفع خستگی توانخواهان وسائل راحتی را در جایی سایه پهن کرده و بعد از کمی استراحت شروع به اجرای برنامه های ورزشی که از قبل تدارک دیده بودیم ، اجرا نمودیم.

             ss

ابتدا بازی طناب کشی را با همراهی توانخواهان ، تسهیل گران و پرسنل انجام دادیم، در ادامه مسابقه حلقه ، دبرنا ،دارت ، ماروپله وبدمینتون انجام دادیم که به نفرات برنده و تمامی معلولین حاضرو خانواده هایشان جوایز ارزنده ای داده شد درضمن توانخواهان ازفضای جنگل و قایق سواری نیز بهره مند شدند .

gg

سپس غذایی که توسط بهزیستی و کمک های مالی شوراهای روستاهای لشت نشا تدارک دیده شده بود همگی نهار خوردیم و مددکاران از تمامی لحظات اردو عکس و فیلم گرفتند ومعلولین بسیار راضی بودند و به همگی معلولین و خانواده هایشان بسیارخوش گذشت.گروه تا ساعت 6 بعد از ظهر درروستای سقالکسارمستقر بود و پس از گرفتن عکس های دسته جمعی با توانخواهان و خانواده های آنها ، تسهیل گران و پرسنل اداره ،روستا را به قصد مجتمع ترک کردیم ، در بین راه از تمامی افراد با بستنی، کیک وآبمیوه پذیرایی شد.

gallery

شکر خدا همگی به سلامت به مقصد برگشتیم. هدف از برگزاری این اردو شرکت معلولین توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR ) ، مشارکت درفعالیت های ورزشی وتفریحی نه تنها سرگرم کننده بوده بلکه آنها به این مفهوم رسیدند که چه توانمندی هایی دارند و باعث بالا رفتن اعتماد به نفسشان شد .

 

gallerygallerygallery