اولین گردهمایی گروه خودیار

 

مورخ 22/10/1393 روز سه شنبه گردهمایی با حضور افراد شناسایی شده در طرح CBR  جهت تشکیل گروه خودیاردر مجتمع بهزیستی لاله  برگزار گردید. 

 

421228362_51178  421237420_51109

gerdham2

 gerdha1

gerdehamai