بازدید مدیر کل بهزیستی استان گیلان با هیئت همراه

سه شنبه چهارم اسفند سال 94 مدیرکل محترم بهزیستی استان گیلان جناب آقای پارسی به همراه سرکار خانم انساندوست سرپرست بهزیستی شهرستان رشت و سرکار خانم شادکام کارشناس مسئول توانبخشی و سرکار خانم لطفی کارشناس مسئول امور اجتماعی شهرستان رشت از مجتمع بازدید نمودنند. 

agd

wwq

ho

س