سومین گردهمایی گروه خودیار

روز پنچ شنبه سیزدهم خرداد سال 95 سومین گردهمایی گروه خودیار CBR با حضور اعضای گروه و بعضی از خانواده های ایشان در پارک ساحلی آستانه اشرفیه برگذار گردید. 

1

34