توزیع سبد کالا

 

توزیع سبد کالا در ماه مبارک رمضان در بین مددجویان مجتمع بهزیستی لاله صورت پذیرفت.

سبد کالا4

    

سبد کالا5