ارائه وسایل کمک توانبخشی

در شش ماهه دوم سال جاری وسایل کمک توانبخشی شامل واکر – ویلچر – تشک مواج – تخت بیمارستانی – وسایل بهداشتی – پوشاک و…. به توانخواهان متقاضی تحویل داده شد

%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%841%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%842

%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-4  %d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-3