مراسم اختتامیه گردشگری اجتماع محور

مراسم اختتامیه گردشگری اجتماع محور در روز دوشنبه ششم دیماه سال 95 در سالن همایش مخابرات استان گیلان برگزار گردید 

در این مراسم از مجریان و تسهیلگران طرح گردشگری اجتماع محور با حضور معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی ،مدیر کل بهزیستی استان گیلان ،معاونان سازمان بهزیستی استان  و …تقدیر و تشکر به عمل آمد.

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-1

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c2

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-3

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-4