کلاس های سواد آموزی

برگزاری کلاسهای سواد آموزی  برای توانخواهان شناسایی شده در طرح CBR

 

%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c

%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-2