بازدید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

بازدید معاون محترم بهزیستی کشور جناب آقای دکتر فرید و سرکار خانم دکتر بریمانی مدیر کل دفتر توانمند سازی زنان کشور به اتفاق جناب آقای دکتر پارسی مدیر کل محترم بهزیستس استان گیلان و هیات همراهشان در تاریخ 1395/10/11

%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-11

%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-2

%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c2

photo_2017-01-02_17-03-43