توزیع سبد کالای سال 96

توزیع سبد کالای عیدانه بین توانخواهان CBR و توانبخشی  

photo_2017-04-06_09-29-47

 

photo_2017-04-06_09-26-09

photo_2017-04-06_09-27-17