کسب مقام سوم کشوری در همایش مستندسازی CBR

کسب مقام سوم کشوری در همایش مستند سازی CBR  در فیلم 3تا 5  دقیقه ای برای مستند معلولیت محدودیت نیست ارائه شده از سوی مجتمع غیر دولتی لاله

 

photo_2017-06-06_09-55-44

DSC02115

کلیپ 1

کلیپ 2