در هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید

برنامه هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک شهر لشت نشا با حضور مسئولین و آحاد مردم ،پخش بروشور و نصب بنر با همت مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی لاله و جعیت همیاران سبز برگزارگردید.